Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: Co chcesz, abym ci uczynił? Odpowiedział: Panie, żebym przejrzał. Jezus mu odrzekł: Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.

 

Tak często czegoś pragniemy, potrzebujemy; znajdujemy się w trudnej sytuacji życiowej, żebrzemy o pomoc. Nie widzimy wyjścia z sytuacji, w której teraz jesteśmy… Jesteśmy ślepi, bezradni. „Jezusie, Synu Dawida, zlituj się nade mną”. Tylko Ty, o Panie, jesteś w mocy zmienić moje życie, tylko Ty jesteś w stanie mnie podnieść. Proszę cię, Panie, spraw, abym przejrzał, abym mógł widzieć, zobaczyć to, co Ty chcesz. Wierzysz w to, że naprawdę Pan może to uczynić? Wierzysz, że Jezus może cię uzdrowić? Jeśli tak, to przejrzyj, bądź uzdrowiony. Niech spadną łuski z twojego serca. Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła.