Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i obfitował w pociechę Ducha Świętego. Kiedy Piotr odwiedzał wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Liddzie. Znalazł tam pewnego człowieka, imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i od ośmiu lat leżał w łóżku. "Eneaszu – powiedział do niego Piotr – Jezus Chrystus cię uzdrawia, wstań i zaściel swoje łóżko!" I natychmiast wstał. Widzieli go wszyscy mieszkańcy Liddy i Szaronu i nawrócili się do Pana. Mieszkała też w Jafie pewna uczennica imieniem Tabita, co znaczy Gazela. Czyniła ona dużo dobrego i dawała hojne jałmużny. Wtedy właśnie zachorowała i umarła. Obmyto ją i położono w izbie na piętrze. Lidda leżała blisko Jafy; gdy więc uczniowie dowiedzieli się, że jest tam Piotr, wysłali do niego dwóch posłańców z prośbą: "Przyjdź do nas niezwłocznie". Piotr poszedł z nimi, a gdy przybył, zaprowadzili go do izby na górze. Otoczyły go wszystkie wdowy i pokazywały mu ze łzami w oczach chitony i płaszcze, które zrobiła im Gazela za swego życia. Po usunięciu wszystkich Piotr upadł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do zwłok i rzekł: "Tabito, wstań!" A ona otworzyła oczy i zobaczywszy Piotra, usiadła. Piotr podał jej rękę i podniósł ją. Zawołał świętych i wdowy, i ujrzeli ją żywą. Wieść o tym rozeszła się po całej Jafie, i wielu uwierzyło w Pana.

 

Marzeniem chyba każdego człowieka jest zobaczyć cud, który z pewnością wzmocniłby wiarę wierzącego lub pozwolił wierzyć niewierzącemu. Oczekujemy spektakularnych wydarzeń, uzdrowień, odwrócenia nieszczęśliwych sytuacji…

A czy zastanawialiśmy się kiedykolwiek, że każdy dzień naszego życia jest właśnie takim cudem? Czy w spotykanych ludziach w domu, w pracy, w sąsiedztwie chcemy widzieć Jezusa, który właśnie poprzez te osoby zwraca się bezpośrednio do nas?

Nie rezygnując z szukania miejsc do wyjątkowego spotkania z Bogiem, jak choćby Msza Święta, rekolekcje, rozmowa z kapłanem, pamiętajmy, że każdy dzień, każda sytuacja, wreszcie każdy człowiek jest właśnie taką szczególną szansą…

Odwagi, także dziś w XXI wieku wokół nas ciągle dzieją się wyjątkowe wydarzenia, o których można tylko mówić, że to współczesne cuda!