WARSZAWSKIE JERYCHO organizowane jest corocznie w tygodniu, poprzedzającym Dzień Świętości Życia w intencji obrony życia nienarodzonych (w tym roku wyjątkowo Jerycho rozpoczyna się później). Wiedząc, że na świecie corocznie w łonach matek, ginie kilkadziesiąt milionów dzieci, pragniemy wszelkie działania w ich obronie rozpoczynać od tego, co najważniejsze, gorącej modlitwy o przemianę serc.

Wierzymy, że podjęta z odwagą i entuzjazmem wspólna, szczera modlitwa, może wypraszać zmiany w sercach i umysłach, które będą początkiem również przemian prawnych w Polsce i na świecie.

Nieustanna Adoracja Najświętszego Sakramentu przez 7 dni, 24 godziny na dobę odbędzie się w dniach 4 - 10 kwietnia 2016 r. w kaplicy Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ulicy Hożej 53 w Warszawie. Siostry na co dzień opiekują się oknem życia i aktywnie angażują się w ochronę życia.

Ruchy, stowarzyszenia, wspólnoty, grupy katolickie, jak również osoby indywidualne mogą włączyć się w WARSZAWSKIE JERYCHO poprzez zapisanie się i podjęcie dwugodzinnego modlitewnego dyżuru w kaplicy Sióstr Franciszkanek.