Wiara jest łaską. My wierzący powinniśmy się modlić za siebie nawzajem. Owoce dojrzale przeżywanej wiary są bezcenne. Nic lepszego na świecie i w niebie nie może nas spotkać niż poznanie woli Bożej. Dlatego pojawiają się siły ziemskie i pozaziemskie, nieprzychylne naszemu szczęściu, które bedą różnymi sposobami próbować nam odebrać przywilej wiary. Niech potęga Bożej chwały jednoczy nas i uzdalnia do życia prawdziwego, życia świętych w światłości.