Abp Grzegorz Ryś: możemy jeść owoc drzewa krzyża | Liturgia Męki Pańskiej | Łódź 2019