Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien! Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileję i przeniósł się w granice Judei za Jordan.

 

Żydzi twierdzili, że kiedy przebaczysz komuś cztery razy, to jest to już czymś wspaniałym. Jednak Jezus podnosi jak zwykle poprzeczkę dużo wyżej i mówi, abyśmy przebaczali zawsze! 

Kiedy ludzie w raju zgrzeszyli, zaczęli mścić się na sobie i czynić zło. Lamek, o którym czytamy w księdze Rodzaju, pałał taką nienawiścią, że postanowił mścić się aż 77 razy. Do tego zdarzenia między innym nawiązał Jezus, mówiąc, że trzeba tyle razy przebaczać - oczywiście to symboliczna cyfra. Wybaczać drugiemu przewinienia należy za każdym razem, kiedy zachodzi taka potrzeba.

Stań dzisiaj przed Panem Jezusem i pomyśl, czy wszystkim, którzy wyrządzili ci jakieś zło, już przebaczyłeś? A jeżeli nie, to w swoim sercu proś Pana Jezusa, aby pomógł ci wybaczyć, bo przecież o to modlimy się codziennie w modlitwie Ojcze Nasz.

 

Od poniedziałku do piątku o godz. 19:00 zapraszamy na audycję dla dzieci >>Elemeledutki<< Radio Profeto.