Nie żywi On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy. Okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskawość, co poprzysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów.

 

     Niezależnie od  naszej życiowej sytuacji, niezależnie od stopnia naszego zaangażowania religijnego, Bóg zawsze czeka i pełen miłosierdzia chce przebaczać. Czy potrafimy naprawdę uwierzyć, że nigdy nie jest za późno, że zawsze można zacząć od początku?

    Nasza ziemska wędrówka, to kolejne odejścia i powroty.. .Walka powinna toczyć się o to, aby tych odejść było jak najmniej, a powroty by były prawdziwie trwałe i liczne. 

    Okres Wielkiego Postu jest doskonałym czasem na dokonanie swoistego przełomu w naszym życiu, którym z pewnością może stać się nawrócenie!  Chciejmy uczyć się wzbudzać w nas poczucie własnej grzeszności. Niech nasze nawrócenia nie będą powierzchowne i przemijające, niech nie będą to tylko zewnętrzne gesty! 

     Przygotujmy się możliwie najdoskonalej do  spowiedzi w tym szczególnym okresie i pozwólmy Panu Bogu „zetrzeć nasze nieprawości i wrzucić w głębokości morskie”.


Inne komentarze Radka