Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: "Pokaż nam Ojca?" Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię. 


    Celem naszego życia jest  „zobaczenie”, spotkanie, poznanie Ojca.  To tylko w Jezusie i przez Jezusa  możemy poznać i spotkać Ojca. Jezus jest drogą, która prowadzi nas do Ojca, a którego w całej pełni poznamy i spotkamy twarzą w twarz w przyszłym życiu. Aczkolwiek dzieła, które Jezus dokonał i dokonuje każdego dnia mocą Ducha Świętego,  wskazują nam Ojca.  Jezus jest w Ojcu, a Ojciec w Jezusie. Bóg Jeden w Trójcy Świętej.
    Jezus tez zachęca nas do modlitwy, aby prosić w Jego Imię, a wszystko, co może w naszym życiu przynieść chwałę Ojcu, Jezus spełni . Wszystko tak naprawdę otrzymujemy przez Jezusa.  Jest to wielka obietnica i nadzieja dla każdego z nas. Ile tylko próśb, pragnień i intencji, które głęboko nosimy w naszych sercach. Jezus chce, abyśmy byli szczęśliwi, naprawdę szczęśliwi. Dlatego może nie wszystko otrzymujemy tak, jak byśmy chcieli. On daje nam zawsze to, co najlepsze, albo inaczej mówiąc, zawsze nas wysłuchuje, ale zgodnie z Jego mądrością,  tak, aby wszystko było ku chwale Boga. Prosić, aby wypełniła się wola Boża w nas – oto, co przyniesie największą chwałę Ojcu, a nam radość i szczęście wieczne. Zapewne nie zawsze to łatwe, ale prośmy, a otrzymamy...

 

Fot. sxc.hu