"Jak przeżywać swoją drogę? Jak odnieść ją do wieści, którą niesie Ewangelia?" - pyta papież Franciszek w adhortacji "Christus vivit".

Zapraszamy!