Konf. I - Doświadczyć Boga żywego

Konf. II - Miłosierni jak Ojciec cz. 1

Konf. III - Miłosierni jak Ojciec cz. 2

Konf. VI - Miłosierni jak Ojciec cz. 3

Konf. V - Miłosierni jak Ojciec cz. 4

Konf. VI - Miłosierni jak Ojciec cz. 5

Konf. VII - Trzy pułapki