Poniedziałek, Okres Zwykły (Mk 1,14-20)

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Zaczyna się! Wielka przygoda Ewangelii dla tych, którzy należeli do grona Apostołów, dla uczniów Jezusa i wszystkich, którzy Go słuchali. Od tego momentu, już na zawsze, zmienia się bieg dziejów, a Historia Zbawienia wchodzi w decydującą fazę, gdzie Bóg-Człowiek dokonuje naszego odkupienia. Jeśli tylko chcemy, możemy w tym uczestniczyć! Amerykanie powiedzieliby: Join us :)! Z błogosławieństwem +, ks. Michał scj.