RADIO PROFETO

Artykuły

Autor Jezus zwycięzcą śmierci

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.

Autor Niedziela Palmowa w lesie tropikalnym

Wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw.

Autor Relacja czy posłuszeństwo?

Jesper Juul zauważa, że rodzice często mylą władzę z odpowiedzialnością. Czasami uznają te dwa pojęcia za tożsame, a w rzeczywistości tak nie jest. Boimy się dzieciom oddać odpowiedzialność za ich emocje, potrzeby, zachowanie. Należało

Autor Cierpienie, przez które rodzi się nadzieja

Czy da się zobaczyć własne cierpienie jako coś pozytywnego, czy zawsze jest to doświadczenie przygnębiające i niszczące? 

Autor Godzina Syna Człowieczego

Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.

Autor Chrystianofobia

Chrześcijanie są zaś najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie. I to jest fakt, a nie opinia. 

Autor Woda i ogień

Pomimo licznych podobieństw nasze dzieci są trochę jak dwa przeciwległe bieguny. Kiedy córeczka skończyła roczek, zaczął się dla nas nowy rozdział rodzicielstwa pt.: Woda i ogień.

Autor Jedynym panem jest Jezus – Homilia (video)

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Nasi partnerzy

Advertisement Advertisement