Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś». Lecz On rzekł: «Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je».

 

Jak dumna jest matka, kiedy słyszy ludzi chwalących jej dziecko. Jest szczęśliwa – błogosławiona, słysząc, jak ludzie błogosławią „owoc jej łona”. Ma świadomość, że nie żyła na próżno, że jej życie wydało owoc!

Jezus, nie negując wcale radości płynącej z naturalnego macierzyństwa, pokazuje jednocześnie inny wymiar „owocowania”.

Słuchaj Słowa Bożego i zachowuj je, a nie będziesz żył na próżno, Twoje życie wyda owoc!