Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

 

Czy oczekuję ponownego przyjścia Jezusa?

Czy moja wiara została umocniona głębokim przekonaniem i wdzięcznością, że Bóg "dozwolił Jezusowi pokazać się jako żyjącemu po śmierci"?

Czy potrafię dawać świadectwo o obecności Zbawiciela, iż  nie jest obecnością  statyczną, ale misyjną i że zostałam zaproszona do cudownej, głębokiej relacji z Trójcą Świętą?

Czy trwam w wierności wobec Boga?

Czy wierzę w miłość i wszechmoc Boga?

Wszyscy jesteśmy wolni, ale jednak priorytetem jest posłuszeństwo wobec woli Bożej. Każdy z nas ma swoją Galileę, czyli miejsce, w którym może rozpoznać siebie, przeprowadzić rachunek sumienia, przyjrzeć się własnej ciemności grzechu, przed którą nie uchrania żaden stan osoby konsekrowanej czy świeckiej. Chociaż stan kapłański jest szczególnie wyróżniony, to każdy z nas powinien nieść Słowo Boże innym. Często jednak o tym zapominamy, m.in. w wychowaniu dzieci,  w pracy,  w szkole, na uczelni, w relacjach rodzinnych, w publicznych wystąpieniach.

Panie, pozwól mi dochowywać zawsze wierności Tobie. Ojcze, przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym  proszę o to, aby moja miłość i wiara wobec Ciebie stawały się coraz dojrzalsze, by coraz bardziej wzrastały.

Daj dłoń

Można
błądząc po bezdrożach
szukać ścieżki
do świętości.
Trzeba tylko chcieć
iść -
czy w deszcz,
czy w wiatr.
Wystarczy trwać i 
w  Krzewie Winnym
być latoroślą,
a może wtedy
powie ktoś:
"Daj dłoń,
pójdziemy razem",
do świętości.
            Julian Staniewski

 

Zobacz >>Archiwum<< Radia Profeto - wszystkie audycje, które były emitowane na naszej antenie w jednym miejscu.