Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak jest. A On rzekł do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.

 

Czy mam świadomość  tajemnicy Królestwa Bożego?

"Królestwo Boże jest tajemnicą, której naturę może ukazać tylko Jezus. Objawia ją zresztą też jedynie pokornym i maluczkim, a nie mędrcom i możnym tego świata; swoim uczniom, a nie ludziom z zewnątrz, dla których wszystko nadal pozostaje tajemnicze. Pedagogia Ewangelii polega w znacznej mierze na stopniowym objawianiu tajemnic Królestwa poprzez przypowieści. Po zmartwychwstaniu ta pedagogia zostanie uzupełniona, a przez działanie Ducha Świętego prowadzona do końca". -Słownik Teologii Biblijnej.

Bóg kocha każdego z nas; prośmy o uszy słyszące słowo Boże, oczy widzące, abyśmy nie zostali wrzuceni w piec rozpalony. Prośmy o miłość, w której będziemy wzrastać i nią odpowiadać na gest bliźniego, abyśmy dorastali do świadomego szukania królestwa niebieskiego.

"Przyjdź Królestwo Twoje!"

 

Zobacz >>Aktualności<< Radia Profeto - bieżące informacje o audycjach i transmisjach na naszej antenie.