A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

       Czy raduję się całym sercem ze zmartwychwstania Pana?
       Czy świętuję Niedzielę Zesłania Ducha Świętego?
       Czy modlę się codziennie do Ducha Świętego,  prosząc o wszystkie  potrzebne mi dary?
     Duch Święty, który jest jedno z Ojcem i Synem Świętej Trójcy może przemieniać moje serce, prowadząc mnie do miłości Boga i ludzi. Dzisiejszy dzień jest dla mnie szczególny, bowiem Duch Prawdy, Pocieszyciel, dawca Mądrości, Rozumu, Umiejętności, Rady, Męstwa, Pobożności, Bojaźni Bożej spływa na wszystkich nas. 
    Duchu Święty Boże, przyjdź! Obdarz nas miłością, radością, pokojem, cierpliwością, dobrocią, życzliwością, wiernością, łagodnością, opanowaniem. Niech Twoje owoce wzrastają we mnie codziennie. Duchu Święty przyjdź, prowadź  i uświęcaj nas.