Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

 

       Czy zastanawiam się nad znaczeniem słów: życie wieczne, potępienie, zbawienie?
       Czy ufam Bogu Ojcu, że ukochał nas tak wielką miłością, iż „ Syna swego Jednorodzonego dał”.
       W dzisiejszej Ewangelii odnajduję słowa -  klucze:
       umiłowanie- czyli gorące pokochanie, szczególne upodobanie, serdeczne zżycie się, ukochanie;
       życie wieczne- wieczne trwanie, nieskończoność w czasie;
       potępienie- pozbawienie zbawienia, wskazywanie na karę piekła, karanie;
       zbawienie- ratunek, wyzwolenie, ocalenie od kary wiecznej, zbawienie duszy;
       wiara- przekonanie, pewność, ufność, uznawanie za prawdziwe objawień boskich, wierność, stałość.
       Trójco Święta, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję!
      Panie Boże, bądź uwielbiony za bezmiar Twojej miłości do mnie. Proszę o łaskę prawdziwej wiary, o wzrastanie w dojrzałej modlitwie do Ciebie Ojcze, do Twojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa i do Ducha Świętego, Uświęciciela.