Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie".

 

Rzadko kiedy zastanawiamy się nad tym, jakie motywy kierują nami w podejmowaniu różnorodnych działań i praktyk duchowych. Pan Jezus przestrzega nas przed obłudą, która każdy dobry czyn potrafi odrzeć z jego obiektywnej wartości. Jeśli mojej modlitwie, jałmużnie, postowi czy innym dziełom duchowym lub zewnętrznym nie towarzyszy czysta intencja miłości Boga i bliźniego, wtedy czyny te stają się głoszeniem siebie samego, a nie oddawaniem chwały Bogu. Prośmy Pana, aby pomagał nam, tak jak On sam, w pokorze, dyskretnie i wytrwale czynić dobro.