Dawid wraz z całym domem izraelskim prowadził Arkę Pańską wśród radosnych okrzyków i grania na rogach. Przyniesioną więc Arkę Pańską ustawiono na przeznaczonym na to miejscu w środku namiotu, który rozpiął dla niej Dawid, po czym Dawid złożył przed Panem całopalenia i ofiary biesiadne. Kiedy Dawid skończył składanie całopaleń i ofiar biesiadnych, pobłogosławił lud w imieniu Pana Zastępów. Dokonał potem podziału między cały naród, między cały tłum Izraela, między mężczyzn i kobiety: dla każdego po jednym bochenku chleba, po kawałku mięsa i po placku z rodzynkami. Potem wszyscy ludzie udali się do swych domów.

 

Radość przed Jahwe. Radość i pokora. Dawid nie podważał Prawa, On je wypełniał. Jak często mówimy i skupiamy się na tym, co nam w Kościele nie pasuje, na tym co jest "nie tak". Gdzie nasza radość i pokora? Radość, która pozwoliłaby nam na taniec i pokora, aby w tańcu wiedzieć dla kogo to czynimy.