Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi".

 

Powodem chwały Jezusa jest wedle dzisiejszej lekcji ewangelii "dzielenie się", które będzie się dokonywało – a na naszych oczach już się dokonuje – przez działanie Ducha Świętego. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.

Poddawanie się Duchowi Świętemu jest kontynuacją podążania za Jezusem – On nas prowadzi po ścieżkach zbawienia. A prowadzi nas do poznania całej prawdy. Nie rezygnujmy więc z poddawania się natchnieniom Bożego Ducha, nie rezygnujmy z wystawiania się na Jego działanie w modlitwie, bo inaczej nie poznamy całej prawdy…