EWANGELIZACJA

Droga Światła - Stacja IV: Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus - O. Michał Legan OSPPE (video) Droga Światła - Stacja IV: Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus - O. Michał Legan OSPPE (video)

Droga Światła - Stacja IV: Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus - Ks. Karol Milewski SCJ (video) Droga Światła - Stacja IV: Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus - Ks. Karol Milewski SCJ (video)

Misericordia et Misera - Talmidim (audio) Misericordia et Misera - Talmidim (audio)

Droga Światła - Stacja III: Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie - Ks. Karol Milewski SCJ (video) Droga Światła - Stacja III: Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie - Ks. Karol Milewski SCJ (video)

Droga Światła - Stacja III: Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie - Ks. Michał Olszewski SCJ (video) Droga Światła - Stacja III: Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie - Ks. Michał Olszewski SCJ (video)

Droga Światła - Stacja III: Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie - O. Michał Legan OSPPE (video) Droga Światła - Stacja III: Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie - O. Michał Legan OSPPE (video)

Misericordia et Misera - Uwolnienie (audio) Misericordia et Misera - Uwolnienie (audio)

Droga Światła - Stacja II: Apostołowie przybywają do pustego grobu - Ks. Karol Milewski SCJ (video) Droga Światła - Stacja II: Apostołowie przybywają do pustego grobu - Ks. Karol Milewski SCJ (video)

Droga Światła - Stacja II: Apostołowie przybywają do pustego grobu - O. Michał Legan OSPPE (video) Droga Światła - Stacja II: Apostołowie przybywają do pustego grobu - O. Michał Legan OSPPE (video)

Droga Światła - Stacja II: Apostołowie przybywają do pustego grobu - ks. Michał Olszewski SCJ (video) Droga Światła - Stacja II: Apostołowie przybywają do pustego grobu - ks. Michał Olszewski SCJ (video)

Misericordia et Misera - Wyznanie (audio) Misericordia et Misera - Wyznanie (audio)

Droga Światła - Stacja I: Jezus powstaje z martwych - ks. Michał Olszewski SCJ (video) Droga Światła - Stacja I: Jezus powstaje z martwych - ks. Michał Olszewski SCJ (video)

Droga Światła - Stacja I: Jezus powstaje z martwych - ks. Karol Milewski SCJ (video) Droga Światła - Stacja I: Jezus powstaje z martwych - ks. Karol Milewski SCJ (video)

Droga Światła - Stacja I: Jezus powstaje z martwych - o. Michał Legan OSPPE (video) Droga Światła - Stacja I: Jezus powstaje z martwych - o. Michał Legan OSPPE (video)

Misericordia et Misera - Misera (audio) Misericordia et Misera - Misera (audio)

Strona 6 z 15

Nasi partnerzy

Advertisement