Newsletter

newsletter templates powered by FreshMail
Kościół kry się odmładza
Radio Profeto.pl Słowo na dziś Znajdź słowo
Rejestracja »
1% dla Oli

Komentarze do czytań

Odnaleźć Chrystusa
ks. Tomasz Szałanda

Odnaleźć Chrystusa

niedziela, 3 Niedziela Zwykła, rok A, Iz 8,23b-9,3

W dawniejszych czasach upokorzył [Pan] krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza, wiodącą przez Jordan, krainę pogańską. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło.czytaj całość »

Oczyszczenie
Radek Kurpik

Oczyszczenie

piątek, 2 Niedziela Zwykła, rok I, Hbr 9,1-3.11-14

Pierwsze /przymierze/ miało przepisy służby Bożej oraz ziemski przybytek. Był to namiot, w którego pierwszej części zwanej /Miejscem/ Świętym, znajdował się świecznik, stół i chleby pokładne. Za drugą zaś zasłoną był przybytek, który nosił nazwę "Święte Świętych".czytaj całość »

Słowa...
ks. Daniel Zarębski

Słowa...

piątek, 2 Niedziela Zwykła, rok I, Hbr 8,6-13

Teraz arcykapłan nasz otrzymał w udziale o tyle wznioślejszą służbę, o ile stał się pośrednikiem lepszego przymierza, które oparte zostało na lepszych obietnicach. Gdyby bowiem owo pierwsze było bez nagany, to nie szukano by miejsca na drugie /przymierze/.czytaj całość »

Arcykapłan Jezus Chrystus
ks. Stanislaw Zawilowicz SCJ

Arcykapłan Jezus Chrystus

czwartek, 2 Niedziela Zwykła, rok I, Hbr 7,25-8,6

Jezus może zbawiać na wieki tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu.czytaj całość »

Kapłan, prorok i król
ks. Łukasz Chudziński

Kapłan, prorok i król

środa, 2 Niedziela Zwykła, rok I, Hbr 7,1-3.15-17

Jezus jest arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Ten to Melchizedek, król Szalemu, kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na spotkanie Abrahama, wracającego po rozgromieniu królów, i udzielił mu błogosławieństwa. Jemu Abraham także wydzielił dziesięcinę z całego /łupu/.czytaj całość »

Nadzieja
ks. Stanisław Mieszczak SCJ

Nadzieja

wtorek, 2 Niedziela Zwykła, rok I, Hbr 6,10-20

Nie jest Bóg niesprawiedliwy, aby zapomniał o czynie waszym i miłości, którą okazaliście dla imienia Jego, gdyście usługiwali świętym i jeszcze usługujecie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość w doskonaleniu nadziei aż do końca, abyście nie stali się ospałymi, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami obietnic.czytaj całość »

Słaby…, bo z ludzi brany
ks. Michał Olszewski SCJ

Słaby…, bo z ludzi brany

poniedziałek, 2 Niedziela Zwykła, rok I, Hbr 5,1-10

Każdy arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabościom. I ze względu na nią powinien jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy.czytaj całość »

Bóg wybiera
ks. Tomasz Szałanda

Bóg wybiera

niedziela, 2 Niedziela Zwykła, rok A, Iz 49,3.5-6

Pan rzekł do mnie: Tyś Sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela.czytaj całość »

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Następna »
Pozycji: 695, strona 1 z 87

Subskrypcja RSS

Nasi partnerzy

Copyright © Polska Prowincja Księży Najświętszego Serca Jezusowego 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone
facebook
facebook