Newsletter

newsletter templates powered by FreshMail
Radio Profeto.pl Słowo na dziś Znajdź słowo
Rejestracja »
WAM-4

Komentarze do czytań

Posłuszeństwo
ks. Stanislaw Zawilowicz SCJ

Posłuszeństwo

czwartek, 2 Niedziela Wielkanocy, czyli Miłosierdzia Bożego, rok I, Dz 5,27-33

Gdy słudzy przyprowadziwszy apostołów, stawili ich przed Sanhedrynem, arcykapłan zapytał: Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka?czytaj całość »

Wiara to wybór
ks. Łukasz Chudziński

Wiara to wybór

środa, 2 Niedziela Wielkanocy, czyli Miłosierdzia Bożego, rok I, Dz 5,17-26

Wówczas arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy, należący do stronnictwa saduceuszów, pełni zazdrości zatrzymali Apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia. Ale w nocy anioł Pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich powiedział: Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa tego życia!czytaj całość »

Marek, uczeń Piotra Apostoła
ks. Stanisław Mieszczak SCJ

Marek, uczeń Piotra Apostoła

wtorek, Św. Marka (25 kwietnia), rok I, 1 P 5,5b-14

Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was.czytaj całość »

Odważne świadectwo
Radek Kurpik

Odważne świadectwo

poniedziałek, Św. Wojciecha (23 kwietnia), rok A, Dz 1,3-8

Po swojej męce Jezus dał Apostołom wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: Słyszeliście o niej ode Mnie - /mówił/ - Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym.czytaj całość »

Trwać
ks. Tomasz Szałanda

Trwać

niedziela, 2 Niedziela Wielkanocy, czyli Miłosierdzia Bożego, rok A, Dz 2,42-47

Bracia trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby.czytaj całość »

Odwagi, On jest…
Radek Kurpik

Odwagi, On jest…

sobota, Sobota Wielkanocy, rok I, Dz 4,13-21

Przełożeni i starsi, i uczeni widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa. A widząc nadto, że stoi z nimi uzdrowiony człowiek, nie znajdowali odpowiedzi.czytaj całość »

Chrystus Zmartwychwstał
ks. Daniel Zarębski

Chrystus Zmartwychwstał

piątek, Piątek Wielkanocy, rok I, Dz 4,1-12

Gdy Piotr i Jan przemawiali do ludu, po uzdrowieniu chromego, podeszli do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze oburzeni, że nauczają lud i głoszą zmartwychwstanie umarłych w Jezusie. Zatrzymali ich i oddali pod straż aż do następnego dnia, bo już był wieczór.czytaj całość »

Powołani do dobrego
ks. Stanislaw Zawilowicz SCJ

Powołani do dobrego

czwartek, Czwartek Wielkanocy, rok I, Dz 3,11-26

Gdy chromy, uzdrowiony, trzymał się Piotra i Jana, cały lud zdumiony zbiegł się do nich w krużganku, który zwano Salomonowym. Na ten widok Piotr przemówił do ludu: Mężowie izraelscy! Dlaczego dziwicie się temu?czytaj całość »

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Następna »
Pozycji: 779, strona 1 z 98

Subskrypcja RSS

Nasi partnerzy

Copyright © Polska Prowincja Księży Najświętszego Serca Jezusowego 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone
facebook
facebook
 
_