Ponieważ spodobał się Bogu, znalazł Jego miłość, i żyjąc wśród grzeszników, został przeniesiony. Zabrany został, by złość nie odmieniła jego myśli albo ułuda nie uwiodła duszy: bo urok marności przesłania dobro, a burza namiętności mąci prawy umysł. Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Dusza jego podobała się Bogu, dlatego pospiesznie wyszedł spośród nieprawości. A ludzie patrzyli i nie pojmowali, ani sobie tego nie wzięli do serca, że łaska i miłosierdzie nad Jego wybranymi i nad świętymi Jego opatrzność.

 

Mądry, to nie to samo, co posiadający wiedzę. Dojrzały, to nie to samo, co mający kilkadziesiąt lat. Doskonały... Młodzieży nie jest dzisiaj łatwo być takimi, ponieważ brakuje świadków wśród dorosłych, którzy sami się buntują, przez pokusy tego świata... Jednak skłamałby ten, kto powiedziałby, że nie ma dzisiaj wspaniałych młodych osób, szukających i żyjących z Bogiem. To oznacza, że w sercu człowieka może zwyciężyć miłość nad grzechem.