«Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego……» Niepojęta moc Maryi w Jej niewypowiedzianym cierpieniu i bólu objawia się w tym, że Ona «stała» pod krzyżem, jak mówi Ewangelia. Stała, bo kochała, stała, bo wierzyła, pomimo tak ciemnej nocy, która zapewne spowijała Jej duszę i serce, patrząc na swoje umierające dziecko. Jej «fiat» wypowiedziane w dzień Zwiastowania, «wykonało się» w całej pełni pod krzyżem.

Oto nasza Matka, którą dał nam Jezus, bo Ona doświadczyła bólu rodzenia każdej ludzkiej duszy u stóp krzyża. Dlatego tak ważne jest, aby wziąć Maryję do siebie, przyjąć Ją do swojego życia, zawierzyć Jej wszystko, całe życie, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, bo Ona od Swojego Syna otrzymała tę wielką łaskę; być Matką całej ludzkości, być Matką każdego z nas, Współodkupicielką i Pośredniczką wszystkich łask.

Maryjo, Matko nasza, módl się za nami.