Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

 

Wybór apostołów to ważny moment w tworzeniu młodego kościoła. Nim Jezus ich powołał, trwał nocą na modlitwie. Z niej otrzymał od Ojca siłę do trudnej decyzji. Wśród uczniów znajduje się też Judasz, „ten, który go zdradzi”. Miłość do trudnych ludzi zdobywa się na modlitwie.  

 

W każdy wtorek o 18:00 audycja >>Słowem w Sedno<< w Radio Profeto. Zapraszamy.