Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie".

 

Jezus zachęca nas, abyśmy w czasie postu zachowali się w szczególny sposób, a w jaki? Zaraz powiem, jak możesz spędzić post. 

Na początku zrealizuj z uśmiechem na twarzy wszystkie obowiązki. Porządnie umyj się, uczesz i ładnie się ubierz. Staraj się w dzisiejszym dniu jak najczęściej uśmiechać i spełniać wiele dobrych uczynków. Postaraj się też odmówić sobie w ciągu dnia czegoś, co najbardziej ci smakuje, może będą to jakieś słodycze.

A najważniejszą postawą niech będzie dzisiaj modlitwa. Spróbuj, kiedy tylko ci się przypomni, pomyśleć o Panu Jezusie, a kiedy już o Nim pomyślisz, to postaraj się zaraz, jak najszybciej spełnić jakiś dobry uczynek. 

Zaczyna się Wielki Post. To piękny czas, w którym Pan Jezus w cudowny sposób chce ci pomagać i uczyć cię różnych pięknych postaw.