A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby /owce/ miały życie i miały je w obfitości.

 

Czy proszę Boga o zbawienie dla siebie i wszystkich bliskich memu sercu?

Czy zwracam się do Jezusa, Dobrego Pasterza z prośbą o pomoc w każdej sytuacji?

Czy uwielbiam Jezusa za to, że stał się dobrowolną ofiarą za mnie, za ciebie, za każdego z nas?

Czy kocham Mistrza z Nazaretu?

Czy pytam Boga, co chce uczynić z moim, naszym życiem?

„Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko".

Panie Boże, bądź uwielbiony za Twoją obecność w moim losie, w drodze do Ciebie. Przymnóż mi wiary, że czeka mnie wieczność.

„Bóg zaprasza nas do swojego "wiecznego teraz". Nas, obmytych we krwi Syna Bożego, zanurzonych w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, którzy jesteśmy świątynią ducha Bożego. My, rodzeństwo Jezusa, dzieci samego Boga, zostajemy zaproszeni do wyjątkowo nieziemskiej rzeczywistości. Nie będzie końca! Nie będzie strachu przed zdzieraniem kartek z kalendarza, dziękczynienia za koniec! O nie!

Syn Boży - przedwieczny, niemający początku i końca - zaprasza nas do swojego domu, dzieli się z nami swoim dziedzictwem wieczności. On, zmartwychwstały, jest najlepszym przewodnikiem po tej chwalebnej przyszłości bez końca, która ma być naszym udziałem".
                                                  Maria Miduch, Biografia Syna Bożego

 

Zobacz >>Archiwum<< Radia Profeto - wszystkie audycje, które były emitowane na naszej antenie w jednym miejscu.