Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą: powracają wielką gromadą. Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą – nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym".

 

Zapowiedź ocalenia od zagłady – „reszty” jest wezwaniem przez Boga ustami proroka do uwielbienia. Oni nie są doskonali, nie są bez skazy, ale... nie są sami. Bóg jest z nimi i On ich przyprowadzi prostą drogą do źródła. Bo ten Ojciec na zagładę swych dzieci nie dozwoli. Nie można więc Go nie uwielbiać.