Plan transmisji:

10.00 - Konferencja: "Maryja jako ikona nowego stylu życia w Duchu Świętym" - ks. lic. Adam Pastorczyk SCJ

11.00 - Msza święta - Adoracja wynagradzająca, akt oddania Prowincji Niepokalanemu Sercu Maryi