Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to faryzeusze, mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?” On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: "Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary". Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

 

Patronem dzisiejszego dnia jest św. Mateusz, apostoł i ewangelista. Słyszymy też o nim w Ewangelii, a dokładnie o momencie jego spotkania z Jezusem, nawrócenia się i początku jego życia przy boku Jezusa. 

Mateusz był celnikiem i był uważany przez Żydów jako osoba grzeszna, z którą nikt nie powinien rozmawiać i przebywać. Do takiej odrzuconej osoby przychodzi Jezus i mówi: Pójdź za Mną. To jedno spotkanie z Jezusem zmieniło całkowicie życie Mateusza: stał się jednym z najbardziej ukochanych uczniów Jezusa.

Pan Jezus może w jednej chwili odmienić nasze życie – poprzez spotkanie jakiejś osoby, modlitwę lub chorobę możemy odnaleźć żywego Boga. Jeśli mamy otwarte oczy i serce oraz pragnienie spotkania Boga, On stanie przy nas i zaprosi nas do wspólnego stołu jak Mateusza, abyśmy się stali Jego przyjaciółmi.