On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: "Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i Szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy. Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza".

 

„A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże.” W Wielkim Poście poprzez post, jałmużnę i modlitwę oraz zaangażowanie w życie sakramentalne możemy bardzo skutecznie pozwolić, aby Jezusowy „palec Boży” wyrzucił z naszego życia działanie złego ducha doprowadzające nas do grzechu. Zły duch nieustannie próbuje popchnąć nas do zerwania naszej życiodajnej więzi z Bogiem Ojcem i drugim człowiekiem. Jednak to Jezus jest zawsze zwycięzcą. Pozwólmy Mu na to zwycięstwo także i w naszej codzienności.