Zamiary pracowitego prowadzą do zysku, a wszystkich śpieszących się – do straty. Nabywanie skarbów językiem kłamliwym to słabnący oddech szukających śmierci. Dusza występnego pragnie zła, bliźni w jego oczach nie znajduje łaski. Gdy karzą szydercę, mądrzeje naiwny, gdy pouczają mądrego, on wiedzy nabywa. Sprawiedliwy ma wgląd w dom bezbożnego, sprowadza zło na bezbożnych. Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał, lecz nie otrzyma odpowiedzi.

 

Księga Przysłów zawiera mądre sentencje wskazujące najlepsze sposoby na dobre życie. W dzisiejszej perykopie znajdujemy przypomnienie, że droga nieprawości prowadzi ostatecznie do nieszczęścia. Mocno rozbrzmiewa także przypomnienie, że "przestrzeganie prawa i sprawiedliwości lepsze jest dla Pana niż krwawe ofiary". Żadne praktyki religijne nie zastąpią bogobojnego życia, a tylko takie prowadzi do rozwoju człowieka i staje się chwałą Boga.