Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, /które mówi/, że On ma powstać z martwych.

 

Czy Zmartwychwstały Chrystus przeszedł przez moje życie?
Czy proszę Jezusa, aby uzdrowił wszystkie mroczne miejsca w mojej ludzkiej kondycji?
Czy jestem chrześcijanką radującą się, bo uwierzyłam, że Jezus Chrystus zmartwychwstał!

"Chrystus  został ofiarowany jako nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze święto w Panu".

Jak dobrze świętować wspólnie w gronie wszystkich, którzy należą do Kościoła. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Przymiotnik  "nasz"  podkreśla fakt, że jesteśmy związani z osobami wyznającymi Jezusa. To nasz Pan zmartwychwstał, Jezus odkupił nas na Krzyżu. Nasze sposoby świętowania, nasze oczekiwania są zapewne różne, ale myślę, że jedno pragnienie nas łączy, abyśmy wszyscy zostali zbawieni i spotkali się z ukochanymi osobami w niebie.

Pascha upamiętnia nowe wyzwolenie z niewoli grzechu, jakiego dokonał Chrystus przez swoją Mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Czas Wielkanocy trwa – niech Paschalny Jezus przechodzi przez nasze życie! 

Maria Magdalena zobaczyła kamień odsunięty od grobu.
Alleluja!

Kraina Światła

(…)
Muszę poświęcić
wszystko, co kocham
i nauczyć się cieszyć
nadzieją dojścia
do Krainy Światła
która nie zna
zmierzchu.
                Julian Staniewski

 

Przeczytaj również >>Czego nie powiedział ks. Jan<< - Eweliny Gładysz.