Newsletter
Rejestracja »
 • Ludzkie drogi: Hosanna i Ukrzyżuj

  A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema sabachthani, to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? czytaj więcej »

 • Tobie oddaję się i poświęcam (10)

  Święty Klaudiusz La Colombière, nazywany mistykiem Serca Jezusowego, był jezuitą i żył w latach 1641-1682. Był ojcem duchownym i spowiednikiem św. Małgorzaty Marii. Bronił autentyczności objawień świętej wizytki, która przekazywała mu wszystko, co otrzymała od Pana Jezusa. czytaj więcej »

 • „Dawać czy zatrzymywać”

  „Wyczytałem gdzieś, że Morze Galilejskie (czyli jezioro Genezaret – przyp. tłum.) i Morze Martwe tworzone są przez te same zasoby wodne. Chłodna, przejrzysta woda spływa ze zboczy Hermonu. W Morzu Galilejskim woda jest piękna, ma bowiem ujście. Jezioro dostaje, żeby oddać. Gromadzi jej bogactwa, by rozdawać je, użyźniając równinę Jordanu... czytaj więcej »

 • Umrzeć z Miłości - Internetowe Rekolekcje Wielkopostne 2015, cz. 10 (video)

  Nasze dziesiąte spotkanie. Najpiękniejsza scena - scena umywania nóg. Podczas wieczerzy Jezus staje się sługą, umywa nogi swoim uczniom. Czym jest ta lekcja? Dlaczego opisuje ją tylko Jan? Zapraszamy, posłuchajcie! czytaj więcej »

Radio Profeto.pl
Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo.
Iz 42, 1-7

Nasi partnerzy

Copyright © Polska Prowincja Księży Najświętszego Serca Jezusowego 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone
facebook
facebook