Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim".

 

Coraz częściej można znaleźć różne przewodniki i poradniki, również te dotyczące świętości. A Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi bardzo prosto – chcesz być wielki w królestwie niebieskim, spełniaj przykazania, te najmniejsze.

Okazuje się, że małe rzeczy naszej ziemskiej codzienności czynią wielką naszą niebieską przyszłość. Czasami to, co przez nas niezauważane, niedoceniane, w logice Pana Boga okazuje się wielkie. Cieszmy się zatem małymi rzeczami już tutaj, aby radość w niebie z tych wielkich była jeszcze większa i pełniejsza.