Jezus powiedział do swoich uczniów: "Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą. Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków".

 

Bóg ma swoje plany, realizuje własne decyzje. Niezależnie od ludzkich oczekiwań, upodobań Stwórca świata wydaje słuszne i sprawiedliwe wyroki. Pismo Święte daje nam jednak przykłady, że Pan Bóg jest w stanie zmienić swoje decyzje, wstrzymać wyroki. Czyni to na skutek natarczywych próśb, błagań człowieka. Proście… Szukajcie… Kołaczcie…. Niech te słowa Chrystusa dodadzą nam mocy i wytrwałości w każdej modlitwie. Kto prosi, ten otrzymuje. Kto szuka, ten znajduje. Kto kołacze, temu otworzą.