Dlatego, czytając te słowa, możecie się przekonać o moim zrozumieniu tajemnicy Chrystusa. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom, to znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Jej sługą stałem się z daru łaski Boga udzielonej mi przez działanie Jego potęgi. Mnie, zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska: ogłosić poganom jako Dobrą Nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy. Przez to teraz wieloraka w przejawach mądrość Boga poprzez Kościół stanie się jawna Zwierzchnościom i Władzom na wyżynach niebieskich – zgodnie z planem wieków, jaki powziął Bóg w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. W Nim mamy śmiały przystęp do Ojca z ufnością, przez wiarę w Niego.

 

W tekście dzisiejszego czytania kilka razy padają słowa „tajemnica” i „plan”. Jaką to wielką tajemnicę skrywał Bóg, a objawił nam przez Św. Pawła? „Poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie”. To znaczy, że każdy człowiek jest Bożym dziedzicem i bratem Jezusa. Nieważne, kim jesteś! Możesz żyć blisko Boga! I to jest właśnie Boży plan na twoje życie – „mieć śmiały przystęp do Ojca z ufnością, dzięki wierze w Jezusa.” Wystarczy być blisko, jak najbliżej... Potrzeba komukolwiek czegoś więcej?