Czcij Ojca swego i matkę swoją. Odkupienie świata idzie przez rodzinę. To pierwsze przykazanie które idzie za przykazaniami miłości względem Boga. Podkreślenie rodziny w Dekalogu sugeruje jej wielką wagę. Potwierdzeniem tego przykazania jest: „Kto pełni wolę Ojca mego, ten jest mi bratem, siostrą…