1920 to rok Cudu nad Wisłą - mówi o tym Jan Paweł II. Wspomina również ważne postaci z tamtych czasów. W homilii koncentruje się jednak na Kościele. Jezus swoim postępowaniem wskazał, czym ma być i jaki ma być Kościół: jeden, pokorny, służący. "Kościół rodzi się z Miłości do końca”. Miłując do końca Jezus zostawia nam swoją Krew i Ciało do spożywania. W ten sposób wzrasta Kościół.