Newsletter

newsletter templates powered by FreshMail
Radio Profeto.pl Słowo na dziś Znajdź słowo
Rejestracja »
Jezus działa

Video-komentarze

Kilka słów o Słowie 2017-09-20 (video)
profetoTV

Kilka słów o Słowie 2017-09-20 (video)

środa, 24 Niedziela Zwykła, rok I, Łk 7,31-35

Po odejściu wysłanników Jana Chrzciciela Jezus powiedział do tłumów: Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku i głośno przymawiają jedne drugim: Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie płakali.czytaj całość »

Kilka słów o Słowie 2017-09-19 (video)
profetoTV

Kilka słów o Słowie 2017-09-19 (video)

wtorek, 24 Niedziela Zwykła, rok I, Łk 7,11-17

Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego - jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta.czytaj całość »

Kilka słów o Słowie 2017-09-18 (video)
profetoTV

Kilka słów o Słowie 2017-09-18 (video)

poniedziałek, Św. Stanisława Kostki (18 września), rok I, Łk 2,41-52

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice.czytaj całość »

Kilka słów o Słowie 2017-09-17 (video)
profetoTV

Kilka słów o Słowie 2017-09-17 (video)

niedziela, 24 Niedziela Zwykła, rok A, Mt 18,21-35

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.czytaj całość »

Kilka słów o Słowie 2017-09-16 (video)
profetoTV

Kilka słów o Słowie 2017-09-16 (video)

sobota, 23 Niedziela Zwykła, rok I, Łk 6,43-49

Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron.czytaj całość »

Kilka słów o Słowie 2017-09-15 (video)
profetoTV

Kilka słów o Słowie 2017-09-15 (video)

piątek, 23 Niedziela Zwykła, rok I, J 19,25-27

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.czytaj całość »

Kilka słów o Słowie 2017-09-14 (video)
profetoTV

Kilka słów o Słowie 2017-09-14 (video)

czwartek, Podwyższenie Krzyża Świętego (14 września), rok I, J 3,13-17

Jezus powiedział do Nikodema: Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.czytaj całość »

Kilka słów o Słowie 2017-09-13 (video)
profetoTV

Kilka słów o Słowie 2017-09-13 (video)

środa, 23 Niedziela Zwykła, rok I, Łk 6,20-26

W owym czasie Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.czytaj całość »

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Następna »
Pozycji: 1144, strona 1 z 143

Subskrypcja RSS

Nasi partnerzy

Copyright © Polska Prowincja Księży Najświętszego Serca Jezusowego 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone
facebook
facebook
 
_