Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce. Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.

 

Rożnie bywa w naszych domach. Nie zawsze w relacjach z rodzicami jest idealnie, wzorcowo czy po prostu – dobrze A Pan nam dzisiaj mówi: czcij, szanuj, wspomagaj, daj wytchnienie, nie zasmucaj, bądź wyrozumiały, nie pogardzaj, bądź miłosierny. A co z tego będziesz miał? Radość ze swoich dzieci, wysłuchanie modlitw, długie życie, miłosierdzie. To „tylko” przykazanie „czcij ojca i matkę”, a ileż łask!