Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie".

 

Dzisiejsza perykopa prezentująca dalszą część Kazania na Górze skierowanego do uczniów nade wszystko zyskuje na aktualności w dzisiejszym świecie gubiącym wartości, pełnym nijakości i braku nadziei.

Bezmiar niesłonej soli... i zanieczyszczonej, czyli tej, która nie nadaje żadnego smaku pożywieniu, lecz jedynie go zanieczyszcza i psuje. Co zrobić, by zachować smak?

Jak ustawić lampę, by oświetlić wnętrze domu? To nasze zadanie: ochrzczonych przestrzegających Bożych przykazań, ale nade wszystko czujących obecność żywego Jedynego Pana i Króla. Jeżeli naszego doświadczenia wiary i przykładu życia przykazaniami nie poniesiemy, to naszym losem stanie się wyrzucenie i podeptanie!