Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów; I wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga.

 

"Wszystkie ruiny" dzisiaj zostają na nowo odbudowane! Przychodzi bowiem Ten, który leczy z rozbicia, z chaosu, z wszystkiego, co nie jest Boże. Oddajmy więc Nowonarodzonemu wszystkie nasze osobiste gruzowiska, by Pan mógł wskrzesić i odbudować nas na nowo.