Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali".

 

Niesamowite są te słowa Jezusa. Zaprasza swoich uczniów do przyjaźni, do bliskości z sobą. Okazuje przez to wielkie zaufanie i otwartość na człowieka.

Każdy z nas jest wybrany i powołany, aby stawać się przyjacielem Jezusa. To jest najważniejsze zadanie dla mnie i odpowiedzialność, aby Go nie zawieść. To jest codzienność moich decyzji i wyborów. To jest codzienność mojego szukania Boga.

Dziękuję Panie za to zaproszenie. Daj mi siłę, wytrwałość i wiarę do budowania bliskości z Tobą.