Odpowiedział Mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela! Odparł mu Jezus: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.

 

Tylko poprzez wiarę głęboką można zobaczyć aniołów Bożych. Tylko wiara pokaże nam, jak wiele zawdzięczamy tym duchom, które z jednej strony oddają cześć Bogu i zarazem pomagają człowiekowi w jego ziemskim pielgrzymowaniu do wieczności.

Podziwiajmy każde dzieło Boga, zachwycajmy się całym stworzeniem. Patrzmy jednak nie tylko wzrokiem ale patrzmy oczyma duszy. Patrzmy na aniołów zstępujących i wstępujących, o których mówi dziś Jezus. Zobaczmy ich delikatne działanie w naszym życiu wewnętrznym. Doceńmy, jak zależy im na tym, aby w naszym życiu był priorytet ducha a nie ciała. Zobaczmy, jak delikatnie zachęcają nas do duchowego wysiłku i wzrostu naszej czystej miłości.

Wołajmy dziś modlitewnie: „Któż jak Bóg”! 

Błagajmy o „Moc Boga” w naszym życiu codziennym. 

Pamiętajmy, że „Bóg uzdrawia” gdy tylko leczenia duchowego potrzebujemy.

Wołajmy, módlmy się, przyzywajmy, gdyż Imiona dzisiejszych Archaniołów pokazują nam i przypominają jak działa Bóg poprzez duchy czyste aby nam pomagać. Zobaczmy to i dziękujmy!