Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

 

Widzę, jak trudne jest dla mnie "życie w ukryciu", będąc w domu z dziećmi, nie uczestnicząc tak czynnie jak dawniej w życiu wspólnoty. Jakie to trudne rozkochać się w tych codziennych, prostych czynnościach, gotowaniu, zmywaniu, byciu z dziećmi... Widzę, jak ciągnie mnie do tego, by być "widoczna" dla innych. A Pan wzywa mnie do tego by, jak Maryja w Nazarecie, uczyć się żyć z Nim coraz głębiej, z Nim obecnym w moim domu, w krzyku i płaczu moich dzieci, w słowach mego męża, w krokach sąsiada, w brudnych naczyniach...

 

W każdą środę o 13:00 audycja >>Czas serca<< w Radio Profeto. Zapraszamy!