U podstaw inicjatywy „DzieleNIE młodzieży” leży chęć rozmowy, wymiany poglądów oraz wspólnego budowania kultury dialogu opartej na wysłuchaniu i poszanowaniu głosu innego.

Jak podkreśla prezes Fundacji Alegoria, Marcin Lewandowski, spotkanie nie będzie starciem czy forsowaniem racji, ale swoistą prezentacją poglądów i oceną działań, w których ostatnio w jakiś sposób wszyscy uczestniczyliśmy:

– Cieszy fakt, że młodzież zdobyła się na taki krok, aby razem mimo niesprzyjających warunków czasu pandemii oraz znaczącej różnicy poglądów podjąć decyzję o wspólnym budowaniu kultury dialogu – podkreśla Marcin Lewandowski.

W spotkaniu on-line wezmą udział młodzi działający w ugrupowaniach i zrzeszeniach: Wiosna Lewica, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Młodzi na Progu Diecezji Tarnowskiej, Tarnów Pierwsze Niepodległe.

Chęć wyjścia ze swoich racji i konfrontacja z przeciwną stroną w oparciu o zasady wypływające z umiejętności prowadzenia dyskusji czy debaty jest niezwykłym wydarzeniem, które pokaże, że w społeczeństwie jest potrzeba rozmowy, podejmowania dialogu czy wspólnego myślenia o dobru społecznym. 

Spotkanie jest zatem postawieniem na dialog społeczny i formą zwrócenia na niego uwagi. To jedyna forma usłyszenia racji, poglądów i przekonań każdej ze stron. Umiejętność podjęcia takiej rozmowy to fundamentalne założenia społeczeństwa obywatelskiego, które chcą budować uczestnicy piątkowego wydarzenia.

Inicjatorami przedsięwzięcia „DzieleNIE młodzieży” jest Fundacja Alegoria, Wiosna Roberta Biedronia oraz Wydział ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Transmisji w piątek 20 listopada o godz. 19.00 na stronach organizatorów www.alegoria.org.