Serdecznie zachęcamy placówki oświatowe (szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola) oraz inne placówki użyteczności publicznej (domy kultury, akademiki itd.) do uczestnictwa w akcji „zbieraj i wspieraj” – zbierania zużytych baterii, płyt CD i DVD. Dochód z ich utylizacji zostanie przeznaczony na wzniesienie kolejnych domów.

„Zbieraj i wspieraj” organizuje Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów  w Lublinie we współpracy z firmą ARGO-FILM, firmą zajmującą się profesjonalnym recyklingiem odpadów od lat 60-tych.

Biorąc udział w „zbieraj i wspieraj”, można w łatwy sposób zachęcić wiele osób do pomocy potrzebującym (wsparcie misji na Filipinach), budować ekologiczną świadomość wśród dzieci oraz motywować je do ochrony środowiska.

Jak się włączyć? Wystarczą trzy „EKO-kroki”:

ZGŁOSZENIE
mailowe zgłoszenie chęci uczestnictwa placówki w akcji „zbieraj i wspieraj” (na adres: biuro@zbieramto.pl) z podaniem kontaktu do osoby odpowiedzialnej ze strony placówki.

POROZUMIENIE
podpisanie porozumienia o współpracy. Stronami porozumienia są: placówka np. oświatowa, operator ARGO-FILM oraz Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów. Pojemniki (osobne na baterie i CD/DVD) zostaną dostarczone przez operatora. Istnieje możliwość zmówienia tylko jednego typu pojemnika.

ODBIÓR
po napełnieniu pojemnika prosimy o kontakt z nami w celu odebrania elektrośmieci przez naszego Partnera  – ARGO FILM.

ZAPRASZAMY! MAMY 1000 POJEMNIKÓW DO DYSPOZYCJI!