Apostoł Jan rzekł do Jezusa: "Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami". Lecz Jezus odrzekł: "Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami".

 

Tak często Jezu mówisz mi ważne rzeczy dotyczące mojego życia. Tylko, że ja jestem skupiony na sobie, własnych pragnieniach i problemach. Tak było też z apostołami. Chciałeś przygotować ich do najważniejszej próby wiary. Twojej śmierci i zmartwychwstania. Oni jednak kłócili się o „stołki” i „miejsca”. Jakie to ludzkie? Nie pozwól Jezu, żebym przegapił najważniejsze rozmowy mojego życia. One zawsze związane są z Tobą.