100 PLUS

Wtorek, VIII Tydzień Zwykły, rok I, Mk 10,28-31

Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą». Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».

 

Bogactwo, czyli myślenie, zdobywanie, przywiązanie do rzeczy, do osób, do świata bardziej niż do Boga, zagradza nam drogę do zbawienia i nieba. Po prostu bogactwo jest wtedy naszym bogiem. Zbawienie w takiej sytuacji to próba przejścia wielbłąda przez ucho od igły!

Po odejściu od Jezusa bogatego młodzieńca, zasmuconego z powodu bogactwa, którego nie potrafił zostawić, stawiał je bowiem wyżej – ponad słowo Pana, Piotr spontanicznie woła, że opuścił – jak i pozostali uczniowie – wszystko i idzie za Jezusem!

Jezus odpowiada na prawdę wypowiedzianą spontanicznie przez Piotra. Rzeczywiście, Apostoł zostawił swój dom, rodzinę, łódź – warsztat pracy, znajomych, a Pan mówi, że każdy, kto tak czyni, już tutaj, na tym świecie, otrzymuje „sto razy tyle” w zamian za „wszystko”, co zostawił dla Jezusa.

100 razy większy dom? Tak, zadomowienie się w słowie Bożym – Biblii – to dom bezpieczny o wiele bardziej niż każdym dom i miejsce na ziemi.

100 razy więcej braci i sióstr – tak, to prawda, że bogactwo Kościoła, ludzkich relacji jest przebogatym darem Boga.

100 razy więcej matki – o tak – Miriam i Jej obecność w każdej misji.

100 razy więcej Ojca – tak, „Abba – Ojcze”.

100 razy więcej ziemi – kiedy idziemy za Jezusem, ziemia i jej bogactwa rzeczywiście stają się nasze, choćby poprzez kolejne miejsce, które przyjmuje apostoła.

I jest jeszcze coś, co Jezus mówi: „(…) a życie wieczne w czasie przyszłym”. To jest właśnie to „PLUS” nieogarnione, niemieszczące się w wymiarach ziemi: przestrzeni i czasu – życie z Bogiem na wieki.